I Vanløse Frikirke er der gudstjeneste hver søndag kl. 10.30, og enhver er velkommen til at deltage. Der er typisk mellem 60 og 100 mennesker til en almindelig søndagsgudstjeneste.

 

Gudstjenesterne er præget af at være uformelle, samtidig med at troen tages alvorligt. Det mærkes fx ved

– en mødevært, der har sammensat programmet og valgt sange og salmer,

– en præst, der holder en prædiken som er til at forstå og forholde sig til

– en rytmisk musikgruppe, som leder menigheden i sange og salmer

– en menighed, som synger med sangene og engagerer sig

…og så er der altid både børnekirke for de mindste under prædikenen, og kirkekaffe for alle efter gudstjenesten.

 

Velkommen til gudstjenester i Vanløse Frikirke hver søndag kl. 10.30