Vanløse Frikirke er en kristen kirke og har den samme grundlæggende tro som alle andre kristne kirker. Vi tror på Gud, og vi tror på, at Han er den treenige Gud, der er beskrevet i Bibelen som Fader, Søn og Helligånd.

Vi tror på, at Gud Fader er den Almægtige, som har skabt alle ting, og som også har skabt os i sit billede til at leve sammen med sig, men at mennesket kom bort fra det evige liv hos Gud på grund af sin ulydighed.

Vi tror på, at Jesus Kristus, er Guds Søn, vor Herre, som kom til jorden for at give sit liv for os på korset for ved sin død og opstandelse at frelse os tilbage til det evige liv sammen med Gud, og at vi modtager denne gave ved tro på Jesus Kristus.

Vi tror på, at Helligånden er Guds Ånd, som opretholder alt liv, som har inspireret de mennesker, der skrev Bibelen, og som skænker os troens gave.

I Vanløse Frikirke tilslutter vi os den apostolske trosbekendelse, som alle kristne kirker har bekendt deres tro med, siden de første kristne formulerede den:

“Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.”

Ordet “kirke” betyder oprindeligt: “En forsamling af troende mennesker”, og derfor tror vi, at alle kristne dybest set er med i den samme universelle kirke, uanset om de er medlemmer af Missionsforbundet, ligesom vi er, eller er medlemmer af Folkekirken, Den Katolske Kirke eller andre kristne kirker.